دعای قنوت  چاپ
تاریخ : شنبه 1 آبان‌ماه سال 1389

تو که آهسته میخوانی قنوت گریه هایت را

میان ربنای سبز دستـــــــــــانت دعایم کن


الهی