سینه بریان  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 30 دی‌ماه سال 1389

زقدت سرو بستان آفریدند

رخت چون ماه تابان آفریدند

ترا ای نازنین در حسن و خوبی

جمیل جمله خوبان آفریدند

بنازم حلقه های دور گوشت

بگردن مار پیچان آفریدند

منم آشفته ای لعل لبانت

که مثلش در بدخشان آفریدند

مکن اندیشه از بیم رقیبان

که عاشق بهر قربان آفریدند

به مکتب خانه عشقت اسیرم

چو مجنونم بیابان آفریدند

به امید وصالت ای پری چهر

"الهی" سینه بریان آفریدند


نوشته شده در : 10 فروردین/1381